Kalevanharju förskola, Tammerfors

Sairaalankatu 3, Tammerfors

Förskola

År för färdigställande

2014

Kvadrater

979 m2

Tammerfors stad hyr en byggnad för Kalevanharju förskola som en tillfälligt evakueringslokal, då det pågår renoveringar på ett antal förskolor. Byggnaden används av ett hundratal barn och den innehåller egna lek- och vilorum för varje barngrupp, samt gemensamma grupp- och hobbyrum och en motionssal. Barnens ingångar är försedda med groventréer. För personalen finns egna rast- och arbetsutrymmen. Det moderna mottagningsköket garanterar att bespisningen sker enkelt och problemfritt.

Byggnaden är ansluten till fjärrvärmesystemet. Värmefördelningen sker via ett vattenburet golvvärmesystem. Byggnadsautomationssystemet bygger på DDC. Belysningen styrs med rörelsedetektorer för att förbättre energieffektiviteten och i ventilationen har marknadens mest energieffektiva system för värmeåtervinning.

”Vi är mycket nöjda med lokalerna. Vill speciellt tacka för de väl tilltagna förvaringsutrymmena. Den gamla byggnaden och de tillfälliga lokalerna utgör en stilfull helhet, och den skyddade gårdsplanen är en bra plats att leka på. Byggnadens utseende är inte utan betydelse för vår förskola ligger på en paradplats mellan kongresscentret Tammerforshuset och den gamla kyrkogården.”

– Hanna Hjelt, föreståndare