Kristallen förskola, Luleå

Tunastigen 63, 973 44 Luleå

Förskola

Förskolan som har gott om lekutrymme

Hela förskolan är byggd som ett L med två avdelningar på ena sidan och fyra avdelningar plus kök på den andra sidan. Det är 90 barn som går på Kristallen, uppdelade på sex olika avdelningar. Två av avdelningarna är för de minsta, ett till tre år, tre avdelningar är för tre-till femåringar och den sjätte avdelningen är för barn med specialbehov som behöver extra stöd.

De olika avdelningarna är alla uppbyggda på samma sätt: ett större rum för samling och lek med köksutrustning, stolar och bord, mindre rum för lugna lekar och vila och ett litet rum som används som ateljé och som har diskbänk och sköljmöjligheter. Skötrummet angränsar till nästa avdelning och binder samman de olika avdelningarna. Utanför varje avdelning finns det en hall och korridor med toalett och kapprum.

– Det var många som blev positivt överraskade av vår nya förskola. Särskilt inifrån känns det som en riktig och permanent förskola. Det är ljust och fräscht och bra planering av rummen, säger Förskolechef Jeanette Larsson.