Metsokangas skola, Uleåborg

Metsänhoitajantie 5, Oulu

Andra

År för färdigställande

2013

Kvadrater

1503 m2

Uleåborgs stad hyr flera skolbyggnader för att avhjälpa lokalbristen på sina skolor och förskolor. En av dem är Metsokangas skola där det även finns en förskola. Byggnaden har åtta klassrum, ett hemkunskapsrum och undervisningslokaler för två förskoleklasser. Dessutom finns lokaler för öppen förskola för en barngrupp, en skolbespisning med mottagningskök och personalutrymmen.

Även Ritaharjuskolan i Uleåborg hyrlokaler från Parmaco, Våra skolor har också kallats för allaktivitetshus i miniformat eftersom lokalerna flexibelt kan omvandlas till rum med många syften med hjälp av vikdörrar och flyttbara mellanväggar.

”Det är inte längre förnuftigt att bygga bara skolor, utan byggnaderna måste planeras så att de flexibelt kan omvandlas för andra ändamål. Det är lätt att uppfylla detta krav med en permanent byggnad, men det är också möjligt med de lösningar Parmaco erbjuder.”

– Ville Laitinen, projektarkitekt vid Uleåborg stads fastighetsaffärsverk