Önneredskolan, Göteborg

Juteskärsgatan 3, Göteborg

Skola

År för färdigställande

2016

Ljud och ljus fungerar utmärkt

Önneredsskolan har ca 290 elever från förskoleklass till årskurs 9. Det är en stor skola med specialsalar för slöjd, hemkunskap och bild. När stadsdelen tog ett beslut om att utöka antalet elever på skolan behövdes det extra lokaler för att kunna samla årskullarna i samma byggnad.

Eftersom elevantalet går upp och ner och behovet var stort, behövdes det en snabb lösning. Därför beslutade man sig för att hyra en tillfällig skolbyggnad under en begränsad tid. Valet föll på Parmacos anpassningsbara skollokaler och den hann komma på plats lagom till höstterminens start.

– Det är funktionella och fina lokaler. I uppstarten har vi haft en del problem med ventilationen, men nu fungerar det som det ska, säger Jessica Lind, rektor på skolan.

Byggnaderna håller även en god energiprestanda. Byggnaderna har trästommar, vilket är både säkert och sänker co2-utsläppet. Väggarna är välisolerade och Parmaco använder sig alltid av vattenburen golvvärme som ger en optimal värmefördelning i byggnaden. En god energieffektivitet är viktigt då det inte bara sparar pengar utan också på miljön.

– Ljud och ljus fungerar utmärkt, vilket är bra för arbetsmiljön. Ljuset är väl anpassat för behoven och det är inte speciellt lyhört, säger Jessica Lind.