Reijola förskola, Reijola

Tiedonpolku 7, 80330 Reijola

Förskola

År för färdigställande

2016

Kvadrater

560 m2

Det lönar sig inte att äga alla lokaler man använder. Vårt uthyrningskoncept erbjuder ett riskfritt sätt att lösa lokalfrågor, där du slipper obehagliga ekonomiska överraskningar. Vi har lokaler för skola, arbete, förskola, vård och omsorg som garanterar att människorna trivs, även om omständigheterna förändras.

Vi planerar alltid våra lokaler utifrån ditt behov som kund. Därmed garanteras att resultatet är funktionellt både för dig som hyr byggnaderna och de som är slutanvändare. Omfattningen av varje byggnadsobjekt avtalas individuellt. Byggnaderna levereras nyckelfärdiga, vilket innebär att både byggnaden och gårdsplanen är anlagda.

Våra byggnader uppfyller alltid alla myndighetskrav. Dessutom hjälper våra experter till med ansökan av bygglov. Våra byggnader är energisnåla och varje kvadratmeter utnyttjas optimalt för att du inte ska betala för sådant som inte används. Skulle behovet av lokaler öka eller minska kan lokalvolymen anpassas därefter. Våra byggnader kan med fördel kombineras med befintliga byggnader och flyttas till annat ställe om behovet senare förändras.

Reijola förskola, Reijola