Vättnedalskolan, Göteborg

Samaragdgatan 28 Göteborg

Skola

År för färdigställande

2016

Flexibla skolor löste akut platsbrist i Göteborg

I Vättnedalsskolan går det cirka 290 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolans totala antal elever ändrar sig mycket över tid då det är mycket inflytt och utflytt av elever. I 2016 blev ökningen allt för stor när det även kom många nyanlända, och skolan blev för trång. Det var ungefär två klassrum som saknades.

– Situationen blev till slut ohållbar för eleverna. Vi hade två nya klasser med nyanlända, så kallade förberedelseklasser, och inga klassrum för dem att vistas i. Någonting var tvunget att göras och det snabbt, säger rektor Helena Kollberg.

Behovsunderlaget skrevs under hösten. Beslutet fattades kort därefter att man skulle få en temporär skola och Parmaco valdes som leverantör i årsskiftet. Strax efteråt påbörjades markarbetet och i juni kom byggnaden på plats. Efter att arbetet med interiör och inredning färdigställts på plats stod skolan redo att börja användas lagom till skolstart i augusti 2016.

Den nya Parmacoskolan rymmer tre klassrum, en musiksal, ett arbetsrum samt toaletter och korridor med kapprum. Arbetsrummet används även av lärarna som konferensrum då det är så tyst och man inte alls störs av ljuden utanför.

– Oljud absorberas helt här, mycket bättre än i våra vanliga skollokaler. Vi märker stor skillnad både då det gäller ljudnivån och luftkonditionering, vilket ger en bra studiemiljö, säger Helena Kollberg.