Skolstart i ny skola för barnen på Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala

Pressmeddelande

Uppsala växer och det byggs många nya bostäder. Efterfrågan på skolplatser i den centralt belägna Kvarngärdesskolan är stor och skolan behöver kunna ta emot många fler elever. I somras påbörjades rivningen av skolan och i väntan på att den nya grundskolan ska byggas flyttar Kvarngärdesskolans elever in i en ny platsbyggd modulskola vid Gränby sportfält.

Rektor Gunilla Söderström är glad över att få börja ett nytt läsår i helt nya klassrum fördelade över fyra stora husbyggnader på sammanlagt 6 453 kvadratmeter. Många arbetar intensivt för att se till att allt färdigställs.

– Jag och personalen är väldigt nöjda med våra nya skolbyggnader. Klassrummen är ljusa och fräscha. Tidsplanen var snäv för att få allt på plats i tid men alla har arbetat på för fullt och nu är allt, inklusive barnen, på plats! Känslan är att det är riktiga skolbyggnader och inte baracker, säger Gunilla Söderström, rektor på Kvarngärdesskolan.

Den nya modulskolan kommer att stå uppställd i minst 5 år och maximalt 15 år framåt. Byggnaderna kommer att kunna agera ersättningsskola för kommunens olika skolor som är i behov av renovering och tillbyggnad. Genom att låta en skola i taget flytta in, kommer den nya modulskolan att kunna användas flitigt av många olika elever och årskullar.

– Detta bygge har varit en extra stor utmaning då kriget i Ukraina och Covid har medfört försenade transporter och leveranser samt brist på arbetskraft. Men allt gick till slut enligt plan och det är roligt att så många är nöjda med skolan. Vi är glada över att Uppsala Skolfastigheter och kommunen tycker om våra skolbyggnader och satsar på dem under en längre tid så att fler befintliga skolor kan renoveras och utvecklas, säger Jan Sonntag, Regionchef på Parmaco.

Den nya modulskolan är en av Sveriges största moduluppställningar och består av fyra huskroppar med breda korridorer och flera arbetsrum. Skolan har både matsal och specialsalar för NO, Hemkunskap och Slöjd.

Kvarngärdesskolan är en grundskola med ca 670 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Gunilla Söderström, rektor för Kvarngärdesskolan.                                 
Foto: Anton Körberg, Box Communications

 


För mer information, kontakta:

Gunilla Söderström
Rektor på Kvarngärdesskolan
tel: 018-727 59 01
email: gunilla.soderstrom@uppsala.se

Jan Sonntag
Regionchef Parmaco
tel: 072-507 54 55
email: jan.sonntag@parmaco.se