Våra byggnader

Dynamiska byggnader

Vi gör inga kompromisslösningar. Våra dynamiska byggnader ritas och byggs för sina ändamål. En skola ska vara byggd som en skola, en förskola som en förskola. Det är egentligen självklart. Olika byggnader har olika krav – till exempel när det gäller material och säkerhet.

När vi ritar och planerar våra byggnader gör vi det med ett stort fokus på hur det är att använda dem. Vi designar våra byggnader samt interiör för att vara ljusa och väl ljudisolerade utrymmen som är behagliga att vistas och arbeta i. Vi bygger med ”tysta” golv, ljudklassade dörrar och en effektiv luftkonditionering, allt för att skapa trivsel.

Våra byggnader är tekniskt tillförlitliga och passar arkitektoniskt väl in i omgivningen.

Ett miljövänligt alternativ

Våra byggnader tillverkas med modern energisparande teknik. Stommar och fasader görs i trä. Tillverkningen sker i en torr omgivning inomhus för att konstruktionerna inte ska utsättas för fukt.

Ekonomiskt

Genom att hyra en dynamisk byggnad av oss garanterar ni att ni alltid har den yta ni behöver, och att ni inte betalar för rum som står tomma. Ni slipper stora investeringar och eliminerar risken för att budgeten överskrids under byggprocessen. Ni vet dessutom på förhand hur alla kostnader kommer att se ut under hela hyrestiden.

Läs mer om fördelarna med dynamiska byggnader >

Snabbt och flexibelt

Vår styrka är korta planerings- och byggtider och snabbt uppförande. Som ett exempel kan nämnas fyra förskolor som Joensuu stad i östra Finland beställde: vi tecknade avtalet i juli och lokalerna överlämnades nyckelfärdiga i oktober.

Ofta är det också enklare att hyra en lokal än att få igenom en flermiljonsinvestering i ett bygg- eller renoveringsprojekt i kommunens budget.

Tryggt och säkert

Våra lokaler tillverkas enligt alla byggbestämmelser och standarder i kontrollerade omständigheter i skydd från vind och väder. Byggnaderna är testade och samtliga ytmaterial noggrant utvalda för att skapa en bra inomhusmiljö.

Våra byggnader för Effektiva lärmiljöer

Förskolan Blomman

Läs mer ›

Skolbyggnaden Äpplet

Läs mer ›

Skolbyggnaden Gullvivan

Läs mer ›