Förskolan Blomman

Att hyra en förskola är en trygg och ekonomisk lösning

I förskolebyggnaden Blomman har vi tagit hänsyn till både barnens och barndagvårdarnas behov. Byggnaden uppfyller till alla delar de funktionella kraven för en modern hyresförskola och alla bestämmelser för permanent byggande. Inte ens vad gäller arkitekturen förlorar Blomman mot permanenta byggnader – byggnaden har ett vackert sadeltak, vilket man inte är van att se hos traditionella flyttbara baracker och paviljonger.

På förskolan Blomman finns alltid, oberoende av byggnadens storlek, ett modernt utdelningskök, som kan byggas om till ett tillagningskök. Dessutom finns det kontor, paus- och sociala utrymmen för personalen. På alla förskoleavdelningar, vilka planeras enligt det antal hyresgästen önskar, finns ett vilo- och lekrum, allrum, wc- och tvättutrymmen samt egen ingång via en rymlig groventré. Alla rum har dimensionerats för 22 barn.

Förskolan Blomman kan anslutas till redan existerande byggnader eller placeras i närheten av dessa. Efter behov kan lokalerna eller delar av dem i ett senare skede flyttas till en helt ny plats.

Ladda ned broschyren >

”Förskolan Blomman är en flexibel och väl utformad byggnad där ett antal grundstenar är standard: avdelning, kapprum, skötrum, kök. Utifrån det kan vi skapa en mängd olika variationer som motsvarar våra kunders behov.”

– Vicky Laflamme, arkitekt SAR/MSA, designchef Sverige

Peltola förskola i Vanda.