Skolbyggnaden Äpplet

Välplanerade skolor tryggt och snabbt

Skolbyggnaden Äpplet är ett ljust, luftigt och trivsamt arbetsutrymme för både elever och skolans personal. Vid planeringen av Äpplet har vi tagit hänsyn till alla svenska krav på utbildningslokaler, byggbestämmelser och önskemål som vi har kartlagt utifrån de anbudsbegäranden vi har fått. Även arkitektoniskt avviker Äpplet med sitt sadeltak betydligt från de traditionella flyttbara barackerna och paviljongerna.

Att hyra en skola är en trygg och ekonomisk lösning. Vi kan snabbt svara mot förändrade behov och vi sköter om underhållet av byggnaden från det att hyrestiden början tills det att den upphör.

I skolan Äpplet finns i samband med varje klassrum ett allrum för åtta personer och för varje undervisningsutrymme på 30 personer finns två wc:n. Skolans personal har egna utrymmen. Äpplet är alltid av rätt storlek, eftersom man kan utvidga byggnaden enligt önskemål genom att lägga till klassrum. Byggnaderna kan förverkligas som helheter i ett eller två plan med beaktande av kundens behov och de krav tomten ställer.

Skolan Äpplet kan anslutas till redan existerande byggnader eller placeras i närheten av dessa. Efter behov kan lokalerna eller delar av dem i ett senare skede flyttas till en helt ny plats.

”Äpplet har utvecklats särskilt med tanke på våra svenska kunder. Som ett resultat av vår egen planerings- och byggkompetens, som sträcker sig över mer än 50 år, och samarbetet med vår lokala partner Skyhill AB skapade vi en skolbyggnad som motsvarar de lokala behoven och som kan anpassas enligt kundens behov.”

– Thomas Jansson, Country Manager i Sverige, Parmaco