Skolbyggnaden Gullvivan

Yteffektiva skolor underlättar undervisningen och skapar gemenskap

Skolbyggnaden Gullvivan har utvecklats och förfinats under en längre tid efter olika skolverksamheters önskemål. Effektivt lärande och en fungerande studiemiljö är ledstjärnan för hela Parmacos verksamhet, och det är med det i åtanke som Gullvivan har tagits fram. Gullvivan är således planerad och byggd för att bedriva skolverksamhet och byggnaden kan anpassas efter varje verksamhets specifika behov. Klassrummen är ljusa, luftiga och väl ljudisolerade och kan enkelt anpassas i storlek efter pedagogiskt arbetssätt.

Byggnadens ovanligt breda moduler gör att Gullvivan får plats med dubbelt så många klassrum per våningsplan än andra modullösningar på marknaden. Klassrummen är även mitt emot varandra, istället för på en lång rad efter varandra, vilket underlättar undervisningen och skapar gemenskap mellan årskursklassernaDe breda korridorerna mellan klassrummen kan användas som möbleringsbara samlingsytor och kapprum.

Det som är mest omtyckt med Gullvivan är att det är ett flexibelt modulsystem, både utseendemässigt och funktionsmässigt. Färgsättningen kan anpassas efter stadsmiljön runtomkring och klassrummen kan anpassas efter verksamhetens sätt att arbeta. Man kan ha stora standardklassrum för 30 barn, eller halvklassrum eller till och med en tredjedels klassrum om man vill arbeta i mindre grupper.

Byggnadsmodellen Gullvivan uppfyller samtliga krav för permanent bygglov enligt Svensk byggnorm. Bland annat är modulsystemet försett med vattenburet värmesystem som kan kopplas till Sveriges välutbyggda fjärrvärmenät.

Kort om Gullvivan

  • Gullvivan är den bästa lösningen då det gäller skolbyggnadens arkitektur och anpassningsbara utformning.
  • Designen kan anpassas för att passa in i stadsbilden på bästa möjliga sätt.
  • Gullvivan består av yteffektiva byggnader som kan byggas i ett eller två våningsplan.
  • En ovanligt bred byggnad innebär att man får plats med dubbelt så många klassrum per våningsplan än vanliga modullösningar.
  • Gullvivan uppfyller samtliga krav för permanent bygglov enligt Svensk byggnorm.

Gullvivan uppfyller samtliga krav för permanent bygglov enligt Svensk byggnorm.