Niklas Myllynen, myyntianalyytikko

Autan asiakkaitamme tekemään fiksuja päätöksiä

Niklas Myllynen työskentelee myyntianalyytikkona Parmacon Tampereen-toimistolla. Hänen käsistään lähtee monipuoliseen taustatietoon pohjautuvia raportteja Parmacon myyntiorganisaation käyttöön – päätyen monesti myös asiakkaiden eli kuntien päätöksenteon tueksi.

– Digitalisaatio ja datan merkityksen lisääntyminen yritysten ja kuntien toimintaympäristössä näkyy työssäni selvästi. Tietoa on saatavilla paljon aikaisempaa enemmän ja sitä osataan myös hyödyntää toisella tavalla kuin ennen. Tekemäni taustatyö nähdään tärkeänä, sillä tuottamani tiedon avulla voidaan näyttää toteen sellaisia arvioita, jotka aikaisemmin pohjautuivat yksittäisten ihmisten näkemyksille. Leikkimielisesti sanonkin usein olevani jonkinlainen järkiperäinen ennustaja, Niklas nauraa.

Niklaksella on taskussaan melko tuoreet diplomi-insinöörin paperit Tampereen yliopistolta tietojohtamisen oppiaineesta. Parmacolainen Niklas on kuitenkin ollut jo vuodesta 2015 lähtien, sillä kesätyöntekijän statuksella alkanut ura on jatkunut osa-aikaisena projektityöntekijänä opintojen ohella.

– Omalla kohdallani työ ja opinnot ovat kulkeneet sopuisasti käsi kädessä, toinen toisiaan tukien. Kun opinnoissa on tullut uutta asiaa, minulla on monesti ollut aiheesta jo käytännön kokemusta töiden kautta. Teoreettisen tiedon omaksuminen taas on helpompaa, kun sitä osaa soveltaa käytäntöön, Niklas sanoo.

Haasteet pitävät työn mielenkiintoisena

Niklaksen työsopimukseen kirjattiin ”myyntianalyytikko” korkeakoulusta valmistumisen jälkeen.

– Se, mitä papereihin on kirjattu, on minulle oikeastaan yhdentekevää. Merkittävää sen sijaan on se, että olen kaiken aikaa saanut kasvaa työtehtävien mukana. Parmacolla on ollut tarjota uusia haasteita sitä mukaa kun itsellä on ollut kykyä ottaa niitä vastaan.

Nykyisessä työtehtävässään Niklasta motivoi ennen kaikkea tunne molemminpuolisesta hyödystä.

– Itse nautin alati kasvavista haasteista ja siitä, että opin koko ajan uusia tapoja hyödyntää osaamistani. Toisaalta pidän erittäin tärkeänä sitä, että koen omalla työlläni auttavani paitsi firmaa kohti parempaa tulosta, myös asiakkaitamme tekemään fiksuja päätöksiä, Niklas kertoo.

Toinen merkittävä työssä viihtymisen tekijä on Parmacon erinomainen työilmapiiri.

– Meillä on aivan mahtava porukka!