Uutta arkkitehtuuria kuntien tilahallintaan

Tiedote

Parmaco on toteuttanut yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston, TTY, kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa tutkimus- ja suunnitteluhankkeen, jonka tavoitteena oli saada Parmacon siirtokelpoisiin rakennuksiin entistä edistyksellisempää arkkitehtonista ilmettä ja soveltuvuutta ympäristöönsä samalla, kun otetaan huomioon myös materiaalitehokkuus ja taloudellisuusnäkökulmat.

Hanketta johti TTY:n kestävän rakentamisen professori Harry Edelman. Hankkeen tutkijaryhmään kuuluivat kaupunkisuunnitteluun perehtynyt projektitutkija Mikko Laak, arkkitehti ja väitöskirjatutkija Malgorzata Joachimiak sekä projektipäällikkönä arkkitehti ja maisema-arkkitehti Nathan Siter TTY:sta.

Suunnittelutyötä edelsi laaja kyselytutkimus sekä kuntien tilahallinnasta vastaavien henkilöiden että Parmacon siirtokelpoisten tilojen käyttäjien keskuudessa. Teemahaastattelumenetelmällä toteutetut haastattelut tuottivat yhdessä Parmacon keräämän asiakaspalautteen kanssa kattavan informaation suunnitteluhankkeelle.

Tutkimus ja suunnitteluhankkeen tulokset esiteltiin Parmacon ja TTY:n yhdessä järjestämässä Uutta arkkitehtuuria kuntien tilahallintaan -kutsuseminaarissa toukokuussa 2014.

”Yhteistyö TTY:n kanssa tuotti kiinnostavaa arkkitehtuuria kestävän rakentamisen näkökulmaa ja kustannustehokkuutta unohtamatta”, sanoo Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo. ”Jatkamme siirtokelpoisten tilojen arkkitehtuuriin liittyvää kehitystyö sekä omassa suunnittelutiimissämme että yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Myös tulevissa hankkeissa asiakkaidemme toiveet ja tarpeet ovat suunnittelutyön keskiössä.”

Lisätietoja: Parmaco Oy:n toimitusjohtaja Ossi Alastalo, puh. 0400 634 732