Vantaan Hämeenkylä hyötyisi satelliittimallista

Blogi

Vantaan Hämeenkylän koulu purettiin viime vuoden lopulla pitkään jatkuneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Koulun oppilaat muuttavat ensi syksynä väliaikaisesti Sanomala-toimistotaloon, kunnes uudet koulutilat saadaan rakennettua.

Arvioiden mukaan uusi koulu olisi käytössä vuonna 2020. Parhaillaan on käynnissä pohdinta siitä, millainen uusi koulurakennus olisi ja millaisella mallilla se rakennutetaan. (HS 13.1.2017)

Näkemyksemme on, että Hämeenkylään olisi ihanteellinen tilaisuus toteuttaa satelliittimallin mukainen kokonaisuus, pysyvän ja lainattujen rakennusten kombinaatio, joka joustaisi ajan ja tarpeiden mukaan. Satelliittimallissa pysyvän rakennuksen, kuten liikunta- tai ruokasalin, yhteyteen liitetään erilaisia lainattuja tiloja, joita voidaan tarvittaessa lisätä ja vähentää ja joiden käyttötarkoitusta voidaan muuttaa.

Vantaan sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth toteaa Vantaan Sanomissa, ettei uudesta koulusta ole tarkoitus tehdä nykyistä isompaa, sillä väestöpaine kohdistuu muille alueille. Juuri tässä piilee satelliittimallin hienous. On vaikea ennustaa, kääntyykö alueen väestömäärä kuitenkin syystä tai toisesta tulevaisuudessa kasvuun, pysyykö se samana vai jatkaako tasaista vähenemistä. Aaltoileva demografia on kuntien pientaloalueilla tuttua: uudelle alueelle muuttaa aluksi paljon lapsiperheitä, tarvitaan päivähoitoa ja koulutiloja, mutta 15–20 vuoden kuluttua lasten määrä on pudonnut, ja alkaa alueen tilanteesta riippuen mahdollisesti jälleen vähitellen kasvaa.

Satelliittimalli mahdollistaa tilojen nopean muunneltavuuden. Vantaan kaupungin projektipäällikkö Eero Väätäinen kertoi viime syksynä ilmestyneessä Tilat-lehdessämme Vantaalla käynnissä olevasta Tulevaisuuden koulu -tilaohjelmasta. Vantaan mallissa ”koulu rakentuu soluista, jotka muodostavat oman ääni- ja toimintamaailmansa. Tiloja voidaan rajata ja muunnella verhoilla, sermeillä sekä liikuteltavilla kalusteilla ja seinäkkeillä”. Opetus ja oppiminen ovat murroksessa – kuka tietää, mitä uutta digitaalistuminen ja virtuaalitodellisuus tuovat tullessaan jo seuraavan kymmenen vuoden kuluessa, saatika siitä eteenpäin. Satelliittimalli mahdollistaa ajan ja vaatimusten myötä sopivien koulutilojen tuomisen edeltävien tilalle. Pysyvässä rakennuksessa muutokset ovat aina rajatumpia ja yleensä hintavia.

Lehto-Häggroth kertoo Helsingin Sanomissa, että Hämeenkylän koulun purkamisen vuoksi sisäilmaongelmaisen Korson koulun käyttöä on jouduttu jatkamaan sekä Leppäkorven ja Nikinmäen koulujen korvaavien tilojen rakentamista siirretty eteenpäin. Jokainen päivä ongelmatiloissa lisää terveydellisiä riskejä ja sitä kautta kustannuksia. Lainarakennusten käyttäminen mahdollistaisi uudet tilat nopeammalla aikataululla ja huomattavasti pienemmällä investoinnilla. Lainatut rakennukset eivät rasita kunnan tasetta, eivätkä tyhjät tilat jää myöhemmin mahdollisesti väen vähentyessä kaupungin huoleksi.

Tarjolla on vaihtoehto, joka on aidosti taloudellinen, laadukas, joustava ja ekologinen.

Ossi Alastalo, toimitusjohtaja