Voiko rakennus auttaa Soten henkilöstöpulassa?

Blogi

Voi. Koko sotekentän suurimpia haasteita tulevina vuosina on työvoiman saatavuus. THL varoittaa jo palvelujen saatavuuden heikkenevän ja hoitoon pääsyn hidastuvan. Miten sitten rakennus voi auttaa tässä asiassa?

Monin paikoin käytössä olevat sotekiinteistöt ovat vanhoja ja heikkokuntoisia, pieniä yksiköitä, jotka sijaitsevat henkilöstön saatavuuden kannalta huonoilla paikoilla. Olennaista olisi, että sotekiinteistöt voitaisiin sijoittaa tavoitettavuudeltaan optimaalisille sijainneille, mielellään julkisen liikenteen toiminta-alueelle. Tämä on tärkeä kriteeri työpaikan valinnassa monille meistä.

Rakennukset ja väestö muutosten keskellä

Vuosien saatossa vanhat sotekiinteistöt ovat jääneet toiminnallisesti jälkeen nykypäivän vaatimuksista iän ja muuttuneiden käyttötarkoitusten seurauksena. Työvoiman tarpeen minimoimiseksi ja työntekijöiden viihtyvyyden varmistamiseksi on olennaista, että palvelukiinteistö on optimoitu juuri siinä tarjottaviin palveluihin. Lisäksi pienien ja vanhojen yksiköiden ylläpitokustannukset ovat helposti kaksinkertaiset verrattuna moderniin, energiatehokkaaseen ja keskitettyyn palveluyksikköön.

Yhteiskunta ja sen väestörakenne muuttuvat vuosien kuluessa ja edessämme on nopeasti vanheneva väestö, joka tarvitsee uudenlaisia palveluita ja uudenlaista ajattelua myös rakentamisen osalta.

Työvoiman tarpeen ja työntekijöiden viihtyvyyden ja sitä kautta vaihtuvuuden minimoinnin kannalta on olennaista, että palvelukiinteistö on optimoitu juuri siinä tarjottaviin palveluihin.

Oikeat rakennukset, oikeissa paikoissa, tarvittavan ajan

Kaikkiin edellä mainittuihin ongelmiin vastaavat Parmacon vuokramallilla tarjoamat, dynaamiset rakennukset. Tässä mallissa asiakas hankkii rakennukset juuri oikean kokoisina, oikeaan paikkaan ja vain siksi aikaa, kun niitä tarvitaan. Vuokrakauden aikana rakennuksen kokoa voidaan muuttaa ja vuokrakauden jälkeen rakennus voidaan tarvittaessa siirtää uuteen paikkaan. Jos palvelutarpeet muuttuvat, voidaan rakennuksen käyttötarkoitusta muuttaa huomattavasti helpommin kuin staattisissa rakennuksissa.

Riskitön ja rahaa säästävä konsepti

Parmaco kantaa asiakkaidensa puolesta kaikki rakentamiseen liittyvät tekniset ja taloudelliset riskit ja säästää asiakkailleen merkittävästi rahaa. Rakennukset eivät koskaan jää vajaakäytölle, vääriin paikkoihin, aiheuttaen ongelmia henkilöstön saatavuuden kanssa. Parmacon taloudellinen kantokyky mittaviinkin projekteihin on erinomainen, sillä taustalla vaikuttaa yritykseemme ja palvelukonseptiimme pitkällä aikavälillä sitoutunut, vakavarainen pääomistajastamme, Partners Group.

Meillä Parmacolla on vuosikymmenten kokemus erilaisista asiakasprojekteista, pienistä päiväkodeista suureen lasten sairaalaan. Autamme mielellämme pienissä ja isoissa tiloihin liittyvissä kysymyksissä ja vaikkapa kustannusvertailujen laatimisessa. Voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme tai tulla kohdevierailulle tutustumaan rakennuksiimme!

 Jukka Joutsenkoski, Toimitusjohtaja

Kohdevierailu

Kyllä kiitos! Toivon yhteydenottoa koskien kohdevierailua.

X
Nimi(Pakollinen)