Vuokrattavat tilat sopivat hyvinvointialueiden kiinteistöratkaisuihin

Blogi

Parmaco Health -liiketoimintayksikkö on jo aloittanut yhteistyön uusien hyvinvointialueiden kanssa. Liiketoimintajohtaja Pekka Inkinen korostaa vuokrattavien rakennusten toimivuutta ja elinkaaren aikaisia mahdollisuuksia juuri sote-kiinteistöissä. Hyvinvointialueilla esimerkiksi tilojen käyttötarvetta voidaan helposti muuttaa tarpeen ja väestötilanteen mukaan.

Pekka Inkinen toteaa, että moduulirakentamisen avulla voidaan toteuttaa järkevästi kiinteistöjä, jotka ottavat huomioon väestörakenteen muutokset. Esimerkiksi hyvinvointialueiden kiinteistötarpeisiin vuokrattavista tiloista saadaan kokonaisuuksia, joita voi pienentää tai suurentaa tilanteen ja asukaspohjan mukaan. Tilojen käyttötarkoitusta on myös helppo muuttaa tai muokata rakennuksen sisällä tai liittää siihen uusia rakennuksen osia.

Hyvinvointialueiden päätarkoitus on tarjota alueen asukkaille palveluja. Me taas tuotamme kiinteistöpalveluja ja rakennuksia, joissa hyvinvoinnin yksiköt voivat toimia tehokkaasti ja alueen tarpeet huomioon ottaen. Vuokrauksen ja moduulirakentamisen avulla toteutetaan aina oikeankokoiset tilat, oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, Inkinen tiivistää.

Parmaco Health keskittyy vuokrattaviin sote-puolen kiinteistöihin ja Parmaco Edu päiväkoti- ja koulurakennuksiin. Molemmissa malleissa rakennuksen voi toteuttaa joko puu- tai teräsrakenteella riippuen asiakkaan tarpeista.

Laatua ja kustannussäästöjä

Inkinen korostaa vuokraukseen liittyviä kustannussäästöjä, rakentamisen nopeutta ja vastuullisuutta verrattuna perinteiseen rakentamiseen.

Yhteistyömme hyvinvointialueiden kanssa on jo käynnistynyt. Pyrimme vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen niin, että hyvinvointialueille saadaan oikeanlaiset ja tarkoituksenmukaiset sekä laadukkaat ja sisäilmastoltaan puhtaat rakennukset. Moduulirakentamisen avulla julkisessa rakentamisessa voitaisiin säästää huomattavia summia rahaa, Inkinen pohtii.

Olemme ison muutoksen edessä ja vuokrattavilla, dynaamisilla rakennuksilla tulee olemaan keskeinen rooli sote-rakentamisessa, Inkinen uskoo.

Parhaillaan Parmacolla on Helsingissä meneillään muun muassa mittava sairaala-alueen laajennukseen liittyvä hanke, jossa kolmikerroksiseen rakennukseen tulee toimistotiloja pitkäaikaisen rakennusprojektin käyttöön.

Moduulirakentamisen laatu perustuu siihen, että elementit tehdään tehdasolosuhteissa sisätiloissa. Laadunvarmistus on jatkuvaa läpi prosessin. Rakenteet ovat kuivia, kun ne lähtevät tehtaalta, ja kuivaketjusta pidetään huolta myös pystytysvaiheessa.

Moduulirakentamisen vastuullisuus on huippuluokkaa rakennusten elinkaaren muunneltavuuden ja kierrätettävyyden takia. Rakentamisen CO2-päästöt ovat myös hyvin alhaiset. Vastuullisuutta lisää se, että tehdasrakentamisessa voimme maksimoida syntyvän rakennusjätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen, Inkinen sanoo.

”Oikea tapa rakentaa”

Inkinen vastaa Parmaco Healthin liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja toiminnan vastuullisuudesta tiiviissä yhteistyössä Parmaco Edu -liiketoimintayksikön kanssa. Ennen Parmacon ja Fixcel Groupin yrityskauppaa hän toimi Fixcelin toimitusjohtajana. Syksyisestä yrityskaupasta lähtien Inkinen on ollut mukana myös strategisessa uudistustyössä ja myyntitiimien järjestäytymisessä.

Inkinen tuli Fixcelille töihin KPMG Finlandista. Jo silloin työpaikan vaihtoa vauhditti kiinnostava rakennustapa ja teräskennojen innovatiivisuus.

Parmacon ja Fixcelin yhdistymisessä oli luontevaa liittää yhteen kaksi samalla liiketoimintalogiikalla toimivaa yritystä, jotka voivat palvella julkista sektoria kokonaisvaltaisesti. Dynaamiset ja tilanteen mukaan joustavat rakennukset ovat toimivia valintoja niin kasvatuksen kuin hyvinvoinninkin kiinteistöratkaisuissa. Osaamisen yhdistäminen tuo lisäetua asiakkaille, Inkinen kertoo.

Inkinen viihtyy Parmacolla, koska työporukka on motivoitunutta ja yrityksessä löytyy intoa kehittää uusia tapoja toimia.

Kun tutustuin moduulirakentamiseen, ymmärsin, että tämähän on juuri se oikea tapa rakentaa. Ei synny hukkaneliöitä ja rakennusten uudelleenkäyttö on varmistettu.

Vapaa-ajallaan Inkinen toteuttaa kuitenkin vielä perinteistä rakennustapaa remontoidessaan vapaa-ajan asuntoaan. Vastapainoa työlle tuovat myös maastopyöräily ja golf sekä koiran kanssa ulkoileminen.