Ylläpidon tsekkauslista kattaa kohdat kivijalasta kattoon

Blogi

Jotta kiinteistö ja sen käyttäjät voivat hyvin ja viihtyvät tiloissa, tulee huolehtia rakenteiden ja järjestelmien toimivuudesta. Säännöllisesti tarkastettavia kohteita ovat esimerkiksi ilmanvaihto, sähkölaitteet, alapohjan tuuletus ja palovaroittimien toiminta. Huoltopalveluinsinöörimme Katja Rajaniemi kertoo, miksi huolto- ja tarkastustoimet ovat tarpeen.

Monet peruskunnossapitoon liittyvät toimet voi jakaa vuodenaikoihin liittyviksi ja osa tulee tehdä säännöllisesti esimerkiksi kerran vuodessa hyväksi koetun rytmin mukaan. Vuoden voi aloittaa vaikkapa varmistamalla paloturvallisuuteen liittyvät asiat eli sen, että palovaroittimet ja sammuttimet ovat kunnossa, palo-ovet ovat kiinni ja pelastustiet ovat esteettömät. On hyvä tarkistaa myös se, että poistumisvalot eli merkki- ja turvavalaistus ovat kunnossa.

Ilmanvaihtolaitteiden toiminnan varmistaminen ja suodattimien vaihto tulee tehdä kaksi kertaa vuodessa. Kevät on hyvä aika ensimmäiselle ja syksy toiselle. Syksyllä on hyvä lämmitykseen liittyen katsoa myös se, että termostaatit toimivat, Rajaniemi toteaa.

Päiväkotien, koulujen ja hoivakotien ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot tulee puhdistaa viiden vuoden välein. Puhdistuksessa tarkastetaan esimerkiksi kanavien tiiviys ja palorajoittimen toiminta. Myös ulkoilmasäleiköt kaipaavat säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Jos kiinteistössä on keittiö, on ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja laitteistot puhdistettava vähintään kerran vuodessa. Rajaniemi muistuttaa myös rasvanerotuskaivojen tyhjennyksestä kerran vuodessa ja säännöllisestä huollosta.

Toimivuuden ja turvallisuuden takia on tärkeää, että sähkölaitteistot ovat kunnossa. Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteistolla on määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.

Parmaco-rakennuksissa on käytössä kevythissejä. Vuokrasopimuksessa sovitaan, hankkiiko Parmaco vai vuokralainen huolto-ohjelman hissille. Kevythissien määräaikaistarkastukset tulee tehdä ensimmäisen kerran kahden vuoden sisällä käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kevythissin määräaikaistarkastuksen suorittaa valtuutettu laitos.

Syksyn tullessa kiinteistöissä on paljon kunnossapitoon liittyviä töitä, kun muun muassa räystäskourut ja sadevesikaivot tulee puhdistaa. Tsekkauslistalla tulee olla myös salaojajärjestelmän tarkastus. Ne tulee tarkistaa joka vuosi esimerkiksi juuri syksyllä. Järjestelmä ja salaojaverkosto kannattaa huoltaa vähintään kymmenen, mutta mielellään viiden vuoden välein, Rajaniemi listaa.

Parmacon 5 vinkkiä rakennusten ylläpitoon:

Ilmanvaihto. Suodattimien vaihto on hyvä ajoittaa keväälle ja syksyyn. Samalla tulee imuroida suodatinkehykset ja suodatinosa. Jos rakennuksessa on ammattimaista ruuanvalmistusta, tulee ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot puhdistaa kerran vuodessa. Viiden vuoden välein pitää puhdistaa päiväkodin ja koulun ilmanvaihtokanavat ja laitteistot. 

Syyskunnossapito. Räystäskourut ja syöksytorvet tulee puhdistaa lehdistä säännöllisesti, jotta vesi kulkee ohjatusti sadevesikaivoihin ja pois rakenteista. Myös sadevesikaivot tulee tarkistaa, että ne ovat ehjät ja puhdistaa ne lehdistä ja hiekasta. Salaojaverkoston toimivuus tulee tarkistaa 5–10 vuoden välein. Syystöihin kuuluu myös katon huolto. Varsinkin huopakatto tulee harjata puhtaaksi lehdistä, neulasista ja muista roskista. Myös peltikaton huolto lisää sen teknistä käyttöikää.

Alapohjan tuuletus. Tuuletuksen tulee toimia ympäri vuoden, joten liika kasvillisuus tulee poistaa rakennuksen vierestä tietyin väliajoin. Talvella on huolehdittava, ettei lunta kerätä kivijalan ja rakennuksen viereen.

Sähkölaitteet. Laitteiston määräaikaistarkastus tulee suorittaa sähköturvallisuuslain mukaan 10 vuoden välein. Näin varmistetaan, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää ja laitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa. 

Paloturvallisuus. Parmaco-rakennuksissa on valmiina savuun tai lämpöön reagoivat palovaroittimet. Palovaroittimen ääni antaa muutaman minuutin aikaa pelastautua rakennuksesta ulos tulipalon sattuessa. Pattereiden vaihto ja laitteiden testaus on vuokralaisen vastuulla.

Rajaniemi kertoo, että heidän kokemuksensa mukaan vuokralaiset hoitavat huoltotyöt Parmaco-kiinteistöissä huolellisesti ja ajallaan. Toisinaan huoltohenkilöstö ei ole ollut tietoinen, mitä sopimukseen kuuluu tai talotekniikka on ollut heille vierasta. Jos rakennuksen ylläpidossa nousee esiin haasteita tai kysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä Parmacoon ratkaisujen löytämiseksi.