Varför hyra en byggnad?

Varför hyra en byggnad?

Att hyra en skola eller förskola av oss innebär avsevärda besparingar för er i bygg- och underhållskostnader på både kort och lång sikt. Samtidigt slipper ni de kostnadsrisker som nybyggnation medför i tider med demografiska variationer.

Förutsägbara kostnader

Som kund betalar ni hyra bara för den tid ni hyr. När avtalet upphör fraktar vi bort modulerna.

Slipp riskerna med att äga fastighet

Att hyra i stället för att äga en byggnad befriar från en lång rad risker och ansvar. Till exempel:

  • ränterisker
  • skattepåföljder och eventuella ”dolda förpliktelser”
  • leverantörsrisker och byggnadstekniskt ansvar
  • fastighetsrelaterade risker
  • restvärdesansvar.

Ingen belastning i balansräkningen

En hyrd lokal ökar inte skuldbördan och syns inte i balansräkningen.

Lätt att anpassa efter era behov

Ni får högkvalitativa och trivsamma lokaler som är precis så stora och sådana som ni behöver och som kan anpassas efter behov. Dessutom är våra modulbyggnader lätta att utöka eller förminska. Ni har alltid det antal kvadratmeter som behövs och slipper kostnader för tomma ytor. Det går lätt att ändra funktionen av byggnaden genom att anpassa, utöka eller reducera antalet moduler eller byta ut hela byggnaden.

Satellitmodell ger flexibilitet redan under planläggning

Vår satellitmodell gör att beställarens behov av att flexibelt kunna omdisponera sina lokaler kan beaktas redan under planläggningen. Modellen går ut på att beställaren bygger sådana primära servicebyggnader som kommer att ha en lång användningstid, exempelvis lokaler för motion och bespisning. Dessa primära byggnader kan kompletteras med andra lokaler och utrymmen, som hyrs av oss, för varierande ändamål. Lokalerna lämpar sig för till exempel förskola, undervisning, dagverksamhet för äldre eller hälsovård.

Parmaco ansvar för byggprojektet

Vi tar ansvaret för byggprojektet och genomför det i enlighet med gällande regler och myndighetskrav.

Vi tar hand om underhållet

Det är vi som äger den uthyrda byggnaden och vi vill hålla den i förstklassigt skick. Därför ansvarar vi också för underhållet enligt överenskommen ansvarsfördelning.

Hållbar lösning

Våra byggnader används ofta på flera olika platser under sin livslängd. Därmed minskar de behovet att bygga nytt. Att hyra av oss är ett val för hållbar utveckling.

Vårt koncept i ett nötskal

Behovsbedömning och planering
Våra experter hjälper till att planera en byggnad som uppfyller era behov. Den tillverkas med de människor som ska använda den i åtanke. På så vis är vi säkra på att den fyller sin funktion och är trivsam att använda. Vi på Parmaco sköter gärna hela processen åt er, från tillstånd till nyckelfärdig byggnad.

Tillverkning och uppförande
Lokalerna tillverkas inomhus, skyddat från vind och väder. De färdiga lokalerna levereras väl skyddade och uppförs på önskat ställe enligt överenskommelse. Byggnaden överlämnas sedan nyckelfärdig och redo att användas.

Hyrestid
Vi ser till att lokalerna förblir funktionella hela hyrestiden. Skulle behoven förändras under tiden kan ni säga upp lokalerna eller hyra fler.

Avetablering
När hyrestiden upphör fraktar vi bort vår byggnad.