Solakallion koulu

Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

Koulu

Valmistumisvuosi

2019

Neliöt

2056 m2

Solakallion koulu valmistui joulukuussa 2019. Tilat on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa vastaamaan erityiskoulussa vaadittuja olosuhteita

Solakallion erityiskoulu valmistui joulukuussa 2019 Pakilaan, yhdelle Helsingin korkeimmista kohdista. Solakallion koulussa opiskelee pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, jotka ovat kehitysvammaisia ja/tai autisminkirjon henkilöitä. Oppilaiden erityistarpeet vaikuttivat koulurakennukselle esitettyihin vaatimuksiin ja rakennushankkeen yhtenä tavoitteena oli toteuttaa erityislapsille mahdollisimman hyvin soveltuvat tilat.

Koulurakennus päätettiin toteuttaa Parmaco Healthin modulaarisena ja siirtokelpoisena rakennuksena. Fixcelin patentoituihin teräskennoihin perustuva rakennustekniikka tarjoaa mahdollisuuden muokata rakennusta tilatarpeen mukaisesti moduuleita lisäämällä tai poistamalla. Teräsrunkoinen rakennus on myös erittäin sisäilmaturvallinen, sillä teräs ei tarjoa kasvualustaa homeelle tai mikrobistolle.

Käyttäjien tarpeisiin perustuvaa tilasuunnittelua

Solakallion koulun oppilaat kaipaavat ympärilleen kodinomaisuutta ja pienimittakaavaisuutta. Tästä syystä koulurakennus suunniteltiin kahteen kerrokseen, yhdeksän toiminnallisen solun ympärille. Kussakin solussa on aulamainen kokoontumistila, yleisopetuksen tila ja siihen yhdistettävissä oleva jakotila, sekä pieni eriyttämistila yhden oppilaan opetuksen eriyttämiseksi. Oppilaat kulkevat rakennukseen neljän sisäänkäynnin kautta.

Erityislasten tarpeet pyrittiin huomioimaan tilojen asettelun lisäksi myös muissa ratkaisuissa. Käytävät ja oviaukot haluttiin toteuttaa tilavina, jotta tiloissa liikkuminen olisi helppoa myös apuvälineiden kanssa. Värimaailman toivottiin tukevan oppilaiden tilanhahmotusta sekä oppimistilan ja siellä tapahtuvan toiminnan yhdistämistä. Käyttäjillä oli lisäksi muita tarpeita, jotka uudessa rakennuksessa toteutettiin. Näihin lukeutuivat muun muassa pintamateriaaleihin, kurkistusikkunoihin, ovien lukkoihin, tilojen puhdistukseen sekä langattomaan verkkoon liittyvät toiveet.

Koulun saattoliikenteen mahdollistaminen vaati myös suunnittelua. Valtaosa oppilaista saapuu kouluun autokuljetuksella, joten tarvittiin riittävä määrä autopaikkoja lapsia odottaville autoille sekä kulkureitit, joita pitkin on mahdollista siirtyä turvallisesti autolta kouluun ja siltä pois.

Erityishuomiona aistiärsykkeet

Solakallion erityiskoulun oppilaiden joukossa on runsaasti lapsia, jotka saattavat kokea aistiärsykkeet erityisen voimakkaasti. Heidän opiskelurauhansa varmistamiseksi kiinnitettiin erityisesti huomiota rakennuksen äänieristykseen ja -vaimennukseen.

Rakennukseen toteutettiin myös yksi aistitila, sekä kaksi aistitonta tilaa. Aistitila on tavallinen ja rauhallinen huonetila, jossa oppilaan aisteja voidaan viritellä erilaisella toiminnalla. Aistittomat tilat eli ns. harmaat huoneet ovat puolestaan suljettavissa valolta, ääniltä ja muilta ulkoisilta ärsykkeitä.

Oppilaat rauhallisempia uusissa tiloissa

Solakallion koulu on toiminut uusissa tiloissa nyt lähes kolme vuotta. Rakennusprojektin aikataulu oli tiukka, mutta käyttäjät ovat tiloihin hyvin tyytyväisiä.

– Jouduimme todella nopealla aikataululla miettimään väistötiloja. Parmaco Health valikoitui väistötilan toimittajaksi ja pääsuunnittelijaksi tarjouskilpailun kautta ja saimme olla vahvasti mukana prosessissa. Aikaa suunnittelulle oli vain muutama kuukausi, erityisopettaja ja tuolloin koulun rehtorin sijaisena toiminut Johanna Helenius muistelee.

Helenius kiittelee Parmaco Healthia siitä, että koulu sai osallistua vahvasti suunnitteluvaiheeseen ja että heitä todella kuunneltiin.

– Olen toiminut erityisopettajana autisminkirjon parissa 13 vuotta, joten minulla on pitkä kokemus siitä, mitä koululla tarvitaan. Meillä oli suuret haaveet siitä, minkälainen olisi unelmien koulu, mikä vastaisi kehitysvammaisen autisminkirjoisen oppilaan tarpeita. Otimme siis suunnittelussa suuresti muun muassa akustiikan ja valaisuolosuhteet huomioon, Helenius huomauttaa.

Oppilaat ovat viihtyneet uusissa tiloissa erittäin hyvin.

– Rakennuksen äänimaailma, lämpötila ja valo-olosuhteet saavat aikaan sen, että oppilaamme ovat paljon rauhallisempia täällä kuin vanhoissa tiloissa. Parasta koko projektissa oli se, että pääsimme nimenomaan meidän oppilaitamme varten suunniteltuihin tiloihin ja heille luotuun ympäristöön, Helenius summaa.