Rakennuksen lainauskonsepti – Parmacon palvelumalli, joka mahdollistaa oikean ja laadukkaan rakennuksen lainaamisen asiakkaan tarvitsemaksi ajaksi. Parmacon asiantuntijat suunnittelevat asiakkaan tarpeita vastaavan tilan ja valmistavat sekä pystyttävät sen asiakkaan osoittamalle paikalle. Rakennus luovutetaan asiakkaalle käyttövalmiina, ja Parmaco huolehtii rakennuksen käytettävyydestä koko laina-ajan. Laina-ajalta maksetaan ennalta sovittua vuokraa. Laina-ajan päätyttyä Parmaco vie rakennuksen pois.    

Siirtokelpoinen rakennus – yleensä yksi- tai kaksikerroksinen rakennus, joka voidaan siirtää paikasta toiseen. Parmacon siirtokelpoisissa tiloissa on mahdollisuus lisätä tai supistaa jo olemassa olevia tiloja. Rakennustemme käyttöominaisuudet, energiatehokkuus tai ulkonäkö eivät paljasta siirrettävyyttä.

Siirtokelpoinen koulu – siirtokelpoinen rakennus, joka on suunniteltu ja valmistettu erityisesti opetuskäyttöön.

Siirtokelpoinen päiväkoti – siirtokelpoinen rakennus, joka on suunniteltu ja valmistettu erityisesti varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Siirtoparakki – parakki, joka voidaan siirtää paikasta toiseen. Parakin tavanomainen ominaisuus on siirrettävyys.

Siirtopaviljonki/paviljonki – osa siirtokelpoisten tilojen valmistajista käyttää rakennuksistaan näitä nimikkeitä.

Siirrettävä tila – siirtokelpoinen tila. Voidaan siirtää paikasta toiseen.

Siirrettävä koulu – koulurakennus, joka voidaan siirtää paikasta toiseen.

Siirrettävä päiväkoti – päiväkotirakennus, joka voidaan siirtää paikasta toiseen.

Kontti – kuljetukseen ja säilyttämiseen tarkoitettu tila.

Toimistokontti – toimistotilaksi sisustettu kontti. Käytössä lähinnä joillakin työmailla.

Saniteettikontti – saniteettitilaksi sisustettu kontti. Käytössä lähinnä joillakin työmailla.

Master-työmaatila – Parmacon työmaatilojen brändi.

Moduuli – itsenäinen osa, jollaisista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia.

Moduulitila – moduuleista rakennettu tila.

Moduulikoulu – moduuleista rakennettu koulu.

Moduulipäiväkoti – moduuleista rakennettu päiväkoti.

Parakki – työmaatila.

Parakkikoulu – työmaatiloista valmistettu, yleensä lyhytaikaiseen käyttöön rakennettu opetuksessa käytettävä väistötila.

Parakkipäiväkoti – työmaatiloista valmistettu, yleensä lyhytaikaiseen käyttöön rakennettu varhaiskasvatuksen väistötila.

Parakkitoimisto – yleensä työmaalle sijoitettu parakki, joka sisustettu toimistoksi.

Tilaelementti – itsenäinen rakennuksen osa; seinä, lattia, katto.

Tilaelementtitekniikka – tekniikka, jolla tilaelementeistä valmistetaan tiloja.

Työmaatila – usein parakki.

Työmaakoppi – työmaaparakki.

Työmaaparakki – työmaakoppi.

Viipale – itsenäinen tilakokonaisuus, jollaisista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia.

Viipalekoulu – viipaleista rakennettu koulu.

Viipaleparakki – parakki.

Viipalepäiväkoti – viipaleista rakennettu päiväkoti.

Vuokratila – vuokrattu tila, kuten asunto, toimisto, koulu.

Vuokratilaratkaisu – mikä tahansa vuokrattu tila.

Vuokrakoppi – yleensä työmaalle vuokrattu parakki.

Vuokrakoulu – opetuskäyttöön vuokrattu tila. Pysyvä tai väliaikainen ratkaisu.

Vuokrapäiväkoti – varhaiskasvatuksen käyttöön vuokrattu tila. Pysyvä tai väliaikainen ratkaisu.

Väistötila – tila, johon jokin toiminta siirretään. Yleensä väliaikainen ratkaisu.

Väistökoulu – tila, johon opetustoiminta siirretään. Yleensä väliaikainen ratkaisu.

Väistöpäiväkoti – tila, johon varhaiskasvatus siirretään. Yleensä väliaikainen ratkaisu.

Väistöparakki – väistötilana käytettävä parakki.